קורסים בדימונה איזור הדרום

קורס: אסרטיביות - 1
תאריך פתיחה: 02/01/2022   תאריך סיום: 02/02/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א + ד

17:00

20:15

10

40

750 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות
קורס: כישורי חיים מנצחים NLP
תאריך פתיחה: 13/02/2022   תאריך סיום: 20/03/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א + ד

17:00

20:15

10

40

750 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

               מטרת הקורס להכיר את העקרונות העיקריים להצלחה ולהשתלבות בחיים האישיים והבינאישיים

קורס: מבוא להתנהגות ארגונית - 22
תאריך פתיחה: 03/04/2022   תאריך סיום: 29/05/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א + ד 

17:00

20:15

15

60

1,125 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: קבלת החלטות
תאריך פתיחה: 08/06/2022   תאריך סיום: 10/07/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א+ד 

17:00

20:15

10

40

750 ש"ח 

 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס תקשורת בין אישית
תאריך פתיחה: 24/07/2022   תאריך סיום: 24/08/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א + ד

17:00

20:15

10

40

750 ₪

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: פיתוח הזיכרון
תאריך פתיחה: 04/09/2022   תאריך סיום: 05/10/2022
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל 

הערות

א+ד

17:00

20:15

10

40

750 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 
קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית
תאריך פתיחה: 23/10/2022   תאריך סיום: 25/01/2023
הקורס יתקיים במרכז יעדים - דימונה - שדרות יגאל אלון 43

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א+ד 

17:00

20:15

25

100

1,875 ₪

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.