דף הבית>>תוצאות חיפוש

קורס: חשיבה וחשיבה יצירתית - 9
תאריך פתיחה: 25/10/2020   תאריך סיום: 09/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד 

שעות

היקף שעות

מספר מפגשים

שכ"ל

הערות

א-ד

17:00-20:15

40

10

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס מבוא לכלכלה - 47
תאריך פתיחה: 25/10/2020   תאריך סיום: 29/10/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

הקורס מלא! ההרשמה על בסיס מקום פנוי

קורס: גישור - קצר - 4
תאריך פתיחה: 01/11/2020   תאריך סיום: 05/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח 

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמיפ
מטרת הקורס להקנות כלים לישוב סיכסוכים
קורס: עבודת צוות - 13
תאריך פתיחה: 05/11/2020   תאריך סיום: 24/12/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערות

חמישי

8:30

15:00

8

50

750 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: אינטלגנציה רגשית - 8
תאריך פתיחה: 08/11/2020   תאריך סיום: 12/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
                  מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים וטכניקות לשיפור מיומנויות האינטליגנציה הרגשית
קורס: פיתוח מצויינות - 10
תאריך פתיחה: 15/11/2020   תאריך סיום: 19/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

ההרשמה על בסיס מקום פנוי
קורס: מניעת הטרדה מינית - 66
תאריך פתיחה: 15/11/2020   תאריך סיום: 30/11/2020
הקורס יתקיים גבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ד  

17:00

20:15

10

40

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

קורס: בטחון וטרור - 40
תאריך פתיחה: 06/12/2020   תאריך סיום: 10/12/2020
יתקיים בירושלים - גבעת שאול  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: קבלת החלטות - 14
תאריך פתיחה: 06/12/2020   תאריך סיום: 23/12/2020
הקורס יתקיים בירושלים - גבעת שאול 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

 א-ד 

17:00

20:15

10

40

600 ש"ח

יש לימודים 13,14 לדצמבר בלבד
קורס: בוררות -80
תאריך פתיחה: 13/12/2020   תאריך סיום: 17/12/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

8:15

16:00

10

40

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים