סדנאות וימי עיון

יום עיון \ סדנא -   אימון בסיסי

צוות המרצים: מאמנים  אירגוניים - מרצים במכון תמר
 
נושאי יום העיון | סדנא

 עקרונות יסוד- רציונאל ותהליך האימון
 ערכים מעצבים, גיבוש החזון האישי, בניית תוכניות והצבת יעדים
 כלי האימון, העצמה, הקשבה, פרדיגמות, חשיבה ושאלת שאלות
 טיפול בכוחות מונעים, אזורי נוחות, פחדים, תוויות
 תחקיר מקדם, מדדים ומדידה
 תקשורת מעצימה ותקשורת מקדמת
 כלים לניהול עצמי
 
שיטות הלימוד   
  הרצאות תיאורטיות קצרות.
  תירגול אירועים מעולם המשתתפים.
  משחקי סימולציה ושאלוני אבחון.
  מתן וקבלת משוב אישי וקבוצתי.

לפרטים לתאום ולהזמנה פנה\י  לרויטל     faxmtamar@gmail.com

טל. 02-6510505
פקס. 02-6517436

לדף הקודם