קורסים במחשבים - ZOOM

לצפיה בפרטי הקורסים יש להקליק על כותרת הקורס


הרישום לקורסים השונים הינו באחריות התלמיד/ה להחתים את מעסיקו על נספח ח' (בהתאם לחוזר המשרד להשכלה גבוהה) ו / או נספח א' לחוזר. 

* למידה בZOOM של קורס מחשבים מצריכה הגשת תרגיל בתום כל שיעור, ומעבר בבחינת סוף קורס. 

*למידת קורסי מחשבים מחייבת מחשב נייד/נייח ותוכנת הOFFICE. 


* התקבל חוזר חדש מהמשרד להשכלה גבוהה לפיו, קורסי הכשרה ניתן ללמון באופן מקוון החל מ1.5.2021 ולסיימם עד ל30.6.2021.  

* באחריות התלמיד/ה לוודא כי הקורס הינו הכשרה עבורו. 

קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 22/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

שלישי 

8:30

15:00

6

40

 860 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom  פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתחילים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 22/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

שלישי

8:30

15:00

6

40

860 ש"ח  הקורס יתקיים בZOOM, הקורס מלא ההרשמה על בסיס מקום פנוי
קורס: WORD מעבד תמלילים למתקדמים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 28/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
שני 
17:15
 22:00
8
40
 850 ש"ח 
הקורס יתקיים בZOOM, 

השיעור הראשון בלבד יהיה ביום ג' - 18.5

+ יתקיים שיעור ביום שישי 25/6 בין השעות 8:15-13:00

 פתיחה מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להכיר את המאפיינים מתקדמים של תוכנת ה- 2010 WORD 

קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתחילים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 29/06/2021
יתקיים בזום  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שלישי + מפגש 1 בחמישי

17:15

22:00

8

40

850 ש"ח

הקורס יתקיים בזום.  השיעור האחרון יתקיים ביום חמישי 25/6 פתיחה מותנת מינימום נרשמים
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 20/05/2021   תאריך סיום: 24/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

חמישי + פעמיים בשלישי 

17:15

22:00

8

40

 850 ש"ח 
 הקורס יתקיים בZOOM, 

+ שני שיעורים יתקיימו בימי שלישי - בין 17:00-22:00

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: WORD מעבד תמלילים למתקדמים
תאריך פתיחה: 20/05/2021   תאריך סיום: 24/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
חמישי
8:30
 15:00
6
40
 850 ש"ח 
הקורס יתקיים בZOOM, פתיחה מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להכיר את המאפיינים מתקדמים של תוכנת ה- 2010 WORD 

 
קורס: יישומי המחשב למתחילים
תאריך פתיחה: 04/07/2021   תאריך סיום: 13/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שני + רביעי

17:15

20:30

25

100

  1920 ₪ 
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: יישומי מחשב למתחילים
תאריך פתיחה: 05/07/2021   תאריך סיום: 17/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל
הערות
שלישי
8:30
15:00
16
100
1920 ש"ח 
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים