רשימת כל הקורסים במכון תמר

מועדי פתיחת הקורסים הינם משוערים, ויתכנו שינויים בהתאם למצב וההנחיות השונות
קורס מבוא לקרימינולוגיה
תאריך פתיחה: 15/04/2024   תאריך סיום: 19/08/2024
הקורס יתקיים במעלה אדומים - במתנס מעלה אדומים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

שני

18:00

21:15

15

60

1,150 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 

קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 15/04/2024   תאריך סיום: 15/07/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול רחוב בית הדפוס 1 2אגף A קומה 3

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

שני

17:00

20:15

10

40

 1,040 ש"ח 
הפתיחה תלויה במינימום נרשמים
קורס: ניהול זמן - 12
תאריך פתיחה: 16/04/2024   תאריך סיום: 09/07/2024
הקורס יתקיים במודיעין בתיכון על שם רבין - רח' נחל עיון 1
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל
הערות
שלישי
18:45
22:00
10
40
870 ש"ח
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: אקסל גליון אלקטרוני למתקדמים - 109
תאריך פתיחה: 16/04/2024   תאריך סיום: 18/06/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שלישי

8:30

15:00

6

40

990 ₪ 
ההרשמה על בסיס מקום פנוי - 
קורס: מבוא לקרימינולוגיה - 39
תאריך פתיחה: 03/05/2024   תאריך סיום: 09/08/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים בית הדפוס 12

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

שישי

08:15

11:30

15

60

1,010 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: יישומי מחשב למתחילים
תאריך פתיחה: 05/05/2024   תאריך סיום: 18/08/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

ראשון

08:30

15:00

16

100

1990 ש"ח

הקורס נפתח!! מהרו לסיים רישום! 

נותרו מקומות אחרונים!

קורס: שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית - 2
תאריך פתיחה: 05/05/2024   תאריך סיום: 09/05/2024
הקורס  יתקיים בגבעת שאול ירושלים 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

08:15

16:00

5

40

750 ש"ח

 ההרשמה על בסיס מקום פנוי

קורס: עריכה לשונית
תאריך פתיחה: 06/05/2024   תאריך סיום: 12/08/2024
הקורס יתקיים בפסגת זאב - שד' משה דיין 131 - חטיבת ביניים טדי קולק

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שני

17:45

21:00

15

60

1,200 ש"ח

קורס הכשרה מקצועית!
בחודש מאי יתקיים מפגש ב 15.5 יום רביעי
פיתחת הקורס מותנה במינימום נרשמים 
קורס: איכות/מצויינות/שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 07/05/2024   תאריך סיום: 10/09/2024
הקורס יתקיים במעלה אדומים - במתנס מעלה אדומים
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
שלישי
08:30
15:00
16
100
1,970 ש"ח
פתיחה מותנת במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: ניהול משאבי אנוש - 28
תאריך פתיחה: 07/05/2024   תאריך סיום: 09/07/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שלישי

8:30

15:00

8

50

950 ש"ח

ההרשמה על בסיס מקום פנוי - 
קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 08/05/2024   תאריך סיום: 21/08/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים - רחוב בית הדפוס 12
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
רביעי
17:00
20:15
15
60
1,040 ש"ח
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
הקורס מוכר כהכשרה לאקדמאים-מח"ר

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי

קורס: עבודת צוות
תאריך פתיחה: 09/05/2024   תאריך סיום: 27/06/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול, רח' בית הדפוס 12 אגף A קומה 3 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערות

חמישי

08:30

15:00

8

50

900 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית - 2
תאריך פתיחה: 10/05/2024   תאריך סיום: 12/07/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שישי

8:15

11:30

10

40

750 ש"ח

ההרשמה בעיצומה!!
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: Access אקסס - בסיסי נתונים למתחילים
תאריך פתיחה: 15/05/2024   תאריך סיום: 17/07/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
רביעי
08:30
15:00
9
60
1,430 ש"ח
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים 
קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 15/05/2024   תאריך סיום: 28/08/2024
הקורס יתקיים בתיכון על שם רבין - רחוב נחל עיון 1 מודיעין
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
רביעי
18:45
22:00
15
60
1200 ש"ח
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי