קורסים גמול ב לדרוג המנהלי


מועדי פתיחת הקורסים הינם משוערים, ויתכנו שינויים בהתאם למצב וההנחיות השונות. הקורסים מתקיימים בהתאם ל"תו הירוק" והנחיות משרד הבריאות. 

קורס: ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד גמול ב' - 28
תאריך פתיחה: 23/01/2022   תאריך סיום: 27/02/2022
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

ראשון

8:30

15:00

6

40

650 ש"ח

2 מפגשים ראשונים 08:15-15:00 ההרשמה דרך העמותה לעובדי מדינה 
קורס: ניהול והתנהגות ארגונית- גמול ב לדרוג המנהלי
תאריך פתיחה: 27/01/2022   תאריך סיום: 03/03/2022
הקורס יתקיים בגבעת שאול

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

חמישי

8:30

15:00

6

40

650 ש"ח

2 מפגשים ראשונים מתחילים בשעה 08:15 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.