קורסים במעלה אדומיםשימו לב כי מועדי פתיחת הקורסים הינם משוערים, ויתכנו שינויים בהתאם למצב וההנחיות השונות. הקורסים מתקיימים בהתאם ל"תו הסגול" והנחיות משרד הבריאות. 

הקורסים במעלה אדומים מתקיימים באולם מומנט

קורס: מבוא להתנהגות ארגונית
תאריך פתיחה: 03/05/2021   תאריך סיום: 16/08/2021
הקורס יתקיים במעלה אדומים - אולמי מומנט
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
שני 
18:00
21:15
15
60
900 ש"ח
מי שאינו מחוסן- יוכל ללמוד לקורס בזום.
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 12/05/2021   תאריך סיום: 14/07/2021
הקורס יתקיים במעלה אדומים - אולמי מומנט
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
רביעי
18:00
21:15
10
40
750 ש"ח
מי שאינו מחוסן- יוכל ללמוד לקורס בזום.
 פתיחה מותנית במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות