שיעורים מצולמים בלבד


הקורס מתקיים באתר - לומדים בבית

מס' נושאי לימוד

שכ"ל 

הערות

5

500 ש"ח בלבד   קורס זה כולל שיעורים מצולמים בלבד
לצפייה בשיעורים המצולמים - לנרשמים ומשלמים בלבד (עם קבלת שם משתמש וסיסמא)