ש. מצולמים וח. הדרכה ותרגול

הקורס מתקיים באתר - לומדים בבית

מס' נושאי לימוד

שכ"ל 

הערות

5

500 ש"ח  קורס זה כולל הרצאות + חוברת הדרכה ותרגול 
לצפייה בהרצאות ובחוברת ההדרכה והתרגול - לנרשמים בלבד (עם קבלת שם משתמש וסיסמא)