לזכרו של מר שמעון זיני ז"ל

פרטים אודות קורות חייו, פעילותו, תרומתו ומחקריו של
מנכ"ל מכון תמר, 
מר שמעון זיני ז"ל, שנפטר ביום כד' באב תשע"ו (28.8.2016)
יעלו בקרוב