קורסים לגמול השתלמות ב- ZOOM

הרישום לקורסים השונים הינו באחריות התלמיד/ה להחתים את מעסיקו על נספח ח' (בהתאם לחוזר המשרד להשכלה גבוהה) ו / או נספח א' לחוזר. 

* למידה בZOOM מצריכה הגשת סיכום בתום כל שיעור (תוכן הסיכום - באחריות התלמיד/ה), ומעבר בבחינת סוף קורס. 
קורס: Access אקסס - בסיסי נתונים למתחילים
תאריך פתיחה: 22/01/2021   תאריך סיום: 30/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
שישי
8:15
11:30
15
60
990 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 24/01/2021   תאריך סיום: 28/01/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
א-ה
08:15
16:00
5
40
630 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM,פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 
 
 
 
 
קורס: שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 24/01/2021   תאריך סיום: 09/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
ראשון
8:30
15:00
16
100
1500 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM. פתיחה מותנת במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: Access אקסס - בסיסי נתונים למתחילים
תאריך פתיחה: 24/01/2021   תאריך סיום: 14/03/2021
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
ראשון
8:30
15:00
9
60
990 ש"ח
הקורס יבוצע דרך הZOOM. פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 
קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית למתחילים
תאריך פתיחה: 24/01/2021   תאריך סיום: 20/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א+ג

17:30

20:45

25

100

1450 ש"ח - מחיר מבצע 

הקורס יתבצע בzoom, נדרש נספח ח' לקורספתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
קורס: ניהול פרויקטים – קורס ארוך
תאריך פתיחה: 25/01/2021   תאריך סיום: 19/04/2021
הקורס יתקיים בzoom
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות

ב + ד 

17:15
20:30
25
100
1500 ש"ח
הקורס יתקיים בzoom, נדרש אישור נספח ח' פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו

קורס: יישומי מחשב למתחילים - 111
תאריך פתיחה: 28/01/2021   תאריך סיום: 13/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
חמישי
8:30
15:00
16 
100
 1600 ש"ח מחיר מבצע (במקום 1920 ש"ח)
הקורס יתקיים בZOOM. נדרש חתימה על נספח ח'. פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: אימון בסיסי
תאריך פתיחה: 29/01/2021   תאריך סיום: 23/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

שישי 

8:15

11:30

13

50

 750 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: שיפור תדמית אישית
תאריך פתיחה: 31/01/2021   תאריך סיום: 04/02/2021
הקורס יתקיים בZOOM  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ₪

הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

קורס: אסרטיביות
תאריך פתיחה: 31/01/2021   תאריך סיום: 04/02/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות
קורס: בניית מצגת Power Point למתקדמים
תאריך פתיחה: 31/01/2021   תאריך סיום: 10/02/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א + ב + ד  8:30 

15:00

6

40

 850 ש"ח מחיר מוזל! 

הקורס יתקיים ב ZOOM שני מפגשים ראשונים 08:15-15:00 
קורס: עבודת צוות
תאריך פתיחה: 02/02/2021   תאריך סיום: 16/03/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערות

א+ ג

17:15

20:30

13

50

750 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM , פתיחה מותנת במינימום נרשמים
קורס: טיפול בפניות הציבור
תאריך פתיחה: 02/02/2021   תאריך סיום: 17/02/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות
מרתון א-ד
17:15
20:30
10
40
 650 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 
קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית
תאריך פתיחה: 02/02/2021   תאריך סיום: 18/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שלישי

8:30

15:00

16

100

1450 ₪

הקורס יתקיים בZOOM נדרש נספח ח' פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 

קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתחילים
תאריך פתיחה: 03/02/2021   תאריך סיום: 10/03/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

רביעי

8:30

15:00

6

40

860 ש"ח  הקורס יתקיים בZOOM, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים