קורסים לגמול השתלמות ב- ZOOM

לצפיה בפרטי הקורסים יש להקליק על כותרת הקורס

הרישום לקורסים השונים הינו באחריות התלמיד/ה להחתים את מעסיקו על נספח ח' (בהתאם לחוזר המשרד להשכלה גבוהה) ו / או נספח א' לחוזר. 

* למידה בZOOM מצריכה הגשת סיכום בתום כל שיעור (תוכן הסיכום - באחריות התלמיד/ה), ומעבר בבחינת סוף קורס. 
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

 850 ש"ח 
 הקורס יתקיים בZOOM, יום א' 4.4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: מבוא לחברה בישראל
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
ב-א 
8:15
16:00
5
40
630 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM יום א' 4/4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס תקשורת בין אישית
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

630 ₪

הקורס יתקיים בZOOM יום א' 4.4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: אסרטיביות
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח

הקורס יתקיים בזום. יום א' 4/4/21 הוא יום חול. פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות
קורס: ניהול זמן
תאריך פתיחה: 31/03/2021   תאריך סיום: 19/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

מרתון א-ד 

17:15

20:30

10

40

650 ₪

הקורס יתקיים בZOOM, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: עריכה לשונית
תאריך פתיחה: 04/04/2021   תאריך סיום: 28/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון א-ד 

17:30

20:45 

15

60

850 ש"ח

הקורס יתקיים באמצעות הZOOM פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 
קורס: שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 04/04/2021   תאריך סיום: 20/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
מרתון א-ד
17:30
20:45
10
40
650 ש"ח
הלימודים יתקיימו בZOOM פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.  

                    מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: יחסי ודיני עבודה
תאריך פתיחה: 04/04/2021   תאריך סיום: 16/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
א+ג 17:30  20:45 13 50 750 ש"ח

הקורס יתקיים בזום, פתיחה מותנת במינימום נרשמים.

מטרת הקורס להקנות ידע והכרות עם חוקי ודיני עבודה  והכרת זכויות וחובות העובד והמעביד

קורס: לחץ ושחיקה
תאריך פתיחה: 18/04/2021   תאריך סיום: 22/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים להתמודדות עם לחצים ועייפות בעבודה

קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 20/04/2021   תאריך סיום: 05/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
א-ד
18:00
21:15
10
40
650 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom , פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי

קורס: טיפול בפניות הציבור - קורס קצר -68
תאריך פתיחה: 25/04/2021   תאריך סיום: 29/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות
א-ה
8:15
16:00
5
40
650 ₪
 הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 03/05/2021   תאריך סיום: 16/08/2021
הקורס יתקיים במודיעין- בתיכון ע"ש רבין
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
שני
18:45
22:00
15
60
900 ש"ח
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים. 

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי