מרתוני ערב - גבעת שאול


קורס: שיפור השירות וניהולו - 11
תאריך פתיחה: 15/08/2021   תאריך סיום: 30/08/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול, רחוב בית הדפוס 12 אגף A קומה 3

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ד

17:00

20:15

10

40

650  ש"ח

 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 

מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: לחץ ושחיקה
תאריך פתיחה: 22/08/2021   תאריך סיום: 02/09/2021
הקורס מתקיים בגבעת שאול

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון ערב א-ה  

17:00

20:15

10

40

650 ש"ח

ההרשמה על בסיס מקום פנוי
קורס: עבודת צוות
תאריך פתיחה: 05/09/2021   תאריך סיום: 06/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון ערב א-ה  

17:15

20:30

13

50

850 ש"ח 

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: חוזים ומכרזים והתקשרויות
תאריך פתיחה: 05/09/2021   תאריך סיום: 06/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
מרתון ערב א-ה
17:15
20:30
13
50
850 ש"ח
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים הקורס מוכר כהכשרה לאקדמאים העוסקים בתחום בלבד!
הלימודים מתקיימים בין החגים
קורס: NLP כישורי חיים מנצחים - 78
תאריך פתיחה: 07/10/2021   תאריך סיום: 21/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

17:00

20:15

10

40

700 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

               מטרת הקורס להכיר את העקרונות העיקריים להצלחה ולהשתלבות בחיים האישיים והבינאישיים

קורס: ניהול משא ומתן
תאריך פתיחה: 10/10/2021   תאריך סיום: 25/10/2021
הקורס יתקיים במודיעין

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערותמרתון 

מרתון א-ד 

18:45

22:00

10

40

750 ₪

פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים

קורס: אסרטיביות
תאריך פתיחה: 10/10/2021   תאריך סיום: 25/10/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון א-ד

17:15

20:30

10

40

650 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות
קורס: אסרטיביות
תאריך פתיחה: 24/10/2021   תאריך סיום: 08/11/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאו, רחוב בית הדפוס 12 אגף A קומה 3 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ד

17:00

20:15

10

40

700 ש"ח

ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד!

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות
קורס: בוררות -80
תאריך פתיחה: 14/11/2021   תאריך סיום: 25/11/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

17:00

20:15

10

40

700 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: פיתוח הזיכרון - 32
תאריך פתיחה: 06/12/2021   תאריך סיום: 21/12/2021
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
א-ד
17:00
20:15
10
40
700 ש"ח
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים