קורסים בחול המועד פסח 2021 ZOOM

שלום רב,
להלן פירוט ימי הקורסים:

יום ב' 29.3  8:15-16:00
יום ג' 30.3  8:15-16:00
יום ד' 31.3  8:15-16:00
יום ה' 1.4   8:15-16:00
יום א' 4.4   8:15-16:00   (-אם כל הקבוצה תסכים ניתן יהיה לקיים את המפגש האחרון - בשני (2) ימי שישי בין השעות 8:15-11:30). 


קורס: קבלת החלטות
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח 

הקורס יתקיים בZOOM יום א' 4.4 הוא יום חול
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

 850 ש"ח 
 הקורס יתקיים בZOOM, יום א' 4.4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: מבוא לחברה בישראל
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
ב-א 
8:15
16:00
5
40
630 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM יום א' 4/4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס תקשורת בין אישית
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

630 ₪

הקורס יתקיים בZOOM יום א' 4.4 הוא יום חול פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: אסרטיביות
תאריך פתיחה: 29/03/2021   תאריך סיום: 04/04/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

ב-א

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח

הקורס יתקיים בזום. יום א' 4/4/21 הוא יום חול. פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות ללומדים כלים לשימוש באסרטיביות להשגת מטרות