קורסים בפסגת זאב


שימו לב כי מועדי פתיחת הקורסים הינם משוערים, ויתכנו שינויים בהתאם למצב וההנחיות השונות. הקורסים מתקיימים בהתאם ל"תו הסגול" והנחיות משרד הבריאות. 

הקורסים בפסגת זאב מתקיימים במתנ"ס מול הקניון שד' משה דיין 

קורס: מניעת הטרדה מינית
תאריך פתיחה: 03/05/2021   תאריך סיום: 12/07/2021
הקורס יתקיים בפסגת זאב

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שני 

18:45

22:00

10

40

700 ש"ח

מי שאינו מחוסן- יוכל ללמוד לקורס בזום.

פתיחה מותנת במנימום נרשמים 

קורס: עריכה לשונית
תאריך פתיחה: 05/05/2021   תאריך סיום: 11/08/2021
הקורס יתקיים בפסגת זאב  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

רביעי

18:45

22:00

15

60

900 ש"ח 

מי שאינו מחוסן- יוכל ללמוד לקורס בזום.
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.