קורסי ZOOM- עד ה30.6 !!!

* התקבל חוזר חדש מהמשרד להשכלה גבוהה לפיו, קורסי הכשרה ניתן ללמון באופן מקוון החל מ1.5.2021 ולסיימם עד ל30.6.2021.  

* באחריות התלמיד/ה לוודא כי הקורס הינו הכשרה עבורו. 

שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 09/05/2021   תאריך סיום: 13/05/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
א-ה
08:15
16:00
5
40
630 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM,פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. 
 
 
 
 
קורס: שיפור השירות וניהולו
תאריך פתיחה: 09/05/2021   תאריך סיום: 01/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
מרתון א-ד
17:30
20:45
10
40
650 ש"ח
הלימודים יתקיימו בZOOM 
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.  

                    מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 10/05/2021   תאריך סיום: 30/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
ב+ה
18:00
21:15
15
60
850 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom , פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי

קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי - 318
תאריך פתיחה: 12/05/2021   תאריך סיום: 30/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM  
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
רביעי
08:15
16:00
7.5
60
850 ש"ח
הקורס יתקיים בזום
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי

קורס: עבודת צוות
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 29/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערות

א+ג 

18:45

22:00

13

50

750 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 22/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

שלישי 

8:30

15:00

6

40

 860 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom  פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: WORD מעבד תמלילים למתקדמים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 28/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
שני 
17:15
 22:00
8
40
 850 ש"ח 
הקורס יתקיים בZOOM, 

השיעור הראשון בלבד יהיה ביום ג' - 18.5

+ יתקיים שיעור ביום שישי 25/6 בין השעות 8:15-13:00

 פתיחה מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להכיר את המאפיינים מתקדמים של תוכנת ה- 2010 WORD 

קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתחילים
תאריך פתיחה: 18/05/2021   תאריך סיום: 29/06/2021
יתקיים בזום  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שלישי + מפגש 1 בחמישי

17:15

22:00

8

40

850 ש"ח

הקורס יתקיים בזום.  השיעור האחרון יתקיים ביום חמישי 25/6 פתיחה מותנת מינימום נרשמים
קורס: אקסל EXCEL גליון אלקטרוני למתקדמים
תאריך פתיחה: 20/05/2021   תאריך סיום: 24/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

חמישי + פעמיים בשלישי 

17:15

22:00

8

40

 850 ש"ח 
 הקורס יתקיים בZOOM, 

+ שני שיעורים יתקיימו בימי שלישי - בין 17:00-22:00

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: WORD מעבד תמלילים למתקדמים
תאריך פתיחה: 20/05/2021   תאריך סיום: 24/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל 
הערות
חמישי
8:30
 15:00
6
40
 850 ש"ח 
הקורס יתקיים בZOOM, פתיחה מותנת במינימום נרשמים

מטרת הקורס להכיר את המאפיינים מתקדמים של תוכנת ה- 2010 WORD 

 
קורס: שיפור השירות וניהולו - 11
תאריך פתיחה: 23/05/2021   תאריך סיום: 27/05/2021
הקורס יתקיים בזום

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630  ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 

מטרת הקורס להקנות כלים לשיפור השרות, ולהכיר את צרכי מקבלי השרות

קורס: עריכה לשונית
תאריך פתיחה: 23/05/2021   תאריך סיום: 15/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ד מרתון ערב

18:00

21:15

15

60

900 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: ניהול פרויקטים – קורס קצר
תאריך פתיחה: 24/05/2021   תאריך סיום: 28/06/2021
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות
שני
8:30
15:00
6
40
650 ש"ח
הקורס יתקיים בZOOM. פתיחה מותנת במינימום נרשמים

הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו

קורס: ניהול פרויקטים - קורס קצר
תאריך פתיחה: 26/05/2021   תאריך סיום: 28/06/2021
הקורס יתקיים בזום

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

ב+ד

18:00

21:15

10

40

650  ש"ח

הקורס יתקיים בזום. פתיחה מותנת במינימום נרשמים

קבלת כלים וטכניקות מתקדמות לתכנון וביצוע פרוייקט
קורס: קבלת החלטות
תאריך פתיחה: 30/05/2021   תאריך סיום: 13/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון א-ד 

18:45 

22:00

10

40

650 ש"ח 
הקורס יתקיים בזום 
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים