קורסי ZOOM- עד ה30.6 !!!

* התקבל חוזר חדש מהמשרד להשכלה גבוהה לפיו, קורסי הכשרה ניתן ללמון באופן מקוון החל מ1.5.2021 ולסיימם עד ל30.6.2021.  

* באחריות התלמיד/ה לוודא כי הקורס הינו הכשרה עבורו. 

קורס: ניהול פרויקטים – קורס קצר
תאריך פתיחה: 30/05/2021   תאריך סיום: 03/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות
א-ה
8:15
16:00
5
40
630 ש"ח
יתקיים באמצעות הZOOM - פתיחה מותנה במינימום נרשמים

הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו

קורס: אחריות משפטית במגזר הציבורי
תאריך פתיחה: 30/05/2021   תאריך סיום: 03/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
שעות
שכ"ל 
הערות
א-ה
8:15
16:00
10
40
630 ש"ח 
הקורס יתקיים בzoom , פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

                    מטרת הקורס הכרת האחריות המשפטית במגזר הציבורי

קורס: קבלת החלטות
תאריך פתיחה: 31/05/2021   תאריך סיום: 30/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

ב+ד 

18:00

21:15

10

40

650 ש"ח 

הקורס יתקיים בZOOM 
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: גישור
תאריך פתיחה: 02/06/2021   תאריך סיום: 20/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

מרתון ערב א-ד

17:30

20:45

13

40

650 ש"ח

הקורס יתקיים ב-ZOOM פתיחת הקורס מתונה במינימום נרשמים

מטרת הקורס להקנות כלים לישוב סיכסוכים
קורס: מניעת הטרדה מינית
תאריך פתיחה: 06/06/2021   תאריך סיום: 10/06/2021
הקורס יתקיים בזום

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח 

הקורס יתקיים בזום. פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס: עבודת צוות
תאריך פתיחה: 06/06/2021   תאריך סיום: 15/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

מרתון בוקר א-ה 

8:15

16:00

7.5

50

750 ש"ח 

הקורס יתקיים בzoom, 
שימו לב - 3 המפגשים האחרונים- יקיימו אחה"צ : 
13/6 -14/6 יום א' בין השעות 18-21:15
15/6 יום ג' 18-20:00
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: ניהול משא ומתן - 64
תאריך פתיחה: 13/06/2021   תאריך סיום: 17/06/2021
הקורס יתקיים בZOOM  

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

סך שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ₪

הקורס יתבצע בzoom פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים

קורס: טיפול בפניות הציבור - קורס קצר
תאריך פתיחה: 15/06/2021   תאריך סיום: 30/06/2021
הקורס יתקיים בזום  
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
סך שעות
שכ"ל
הערות
א-ד מרתון ערב
17:30
20:45
10
40
650₪
 הקורס יתקיים בזום.  
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
קורס: בוררות - 80
תאריך פתיחה: 20/06/2021   תאריך סיום: 24/06/2021
הקורס יתקיים בזום

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

630 ש"ח

הקורס יתקיים בZOOM. פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים