קורסים בימי שישי

קורס: מבוא לקרימינולוגיה - 39
תאריך פתיחה: 03/05/2024   תאריך סיום: 09/08/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול ירושלים בית הדפוס 12

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

שישי

08:15

11:30

15

60

1,010 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית - 2
תאריך פתיחה: 10/05/2024   תאריך סיום: 12/07/2024
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שישי

8:15

11:30

10

40

750 ש"ח

ההרשמה בעיצומה!!
פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים