דף הבית>>תוצאות חיפוש

קורס: קבלת החלטות -14
תאריך פתיחה: 09/11/2020   תאריך סיום: 18/01/2021
הקורס יתקיים במודיעין

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

שני

18:45 

22:00

10

40

700 ₪.
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: ניהול זמן - 12
תאריך פתיחה: 29/11/2020   תאריך סיום: 07/02/2021
הקורס יתקיים במודיעין
ימי לימוד
משעה
עד שעה
מס' מפגשים
 שעות
שכ"ל 
הערות
ראשון
18:45 
22:00
10
40
780 ש"ח
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
קורס: אנגלית רמה ב' ניהול שיחות - 217
תאריך פתיחה: 21/12/2020   תאריך סיום: 05/04/2021
הקורס יתקיים במודיעין

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

שני 

18:45

22:00

15

60

1350 ש"ח פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים