דף הבית>>תוצאות חיפוש

קורס: חשיבה וחשיבה יצירתית - 9
תאריך פתיחה: 25/10/2020   תאריך סיום: 09/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד 

שעות

היקף שעות

מספר מפגשים

שכ"ל

הערות

א-ד

17:00-20:15

40

10

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים

קורס מבוא לכלכלה - 47
תאריך פתיחה: 25/10/2020   תאריך סיום: 29/10/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

הקורס מלא! ההרשמה על בסיס מקום פנוי

קורס: גישור - קצר - 4
תאריך פתיחה: 01/11/2020   תאריך סיום: 05/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח 

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמיפ
מטרת הקורס להקנות כלים לישוב סיכסוכים
קורס: פיתוח מצויינות - 10
תאריך פתיחה: 15/11/2020   תאריך סיום: 19/11/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

8:15

16:00

5

40

600 ש"ח

ההרשמה על בסיס מקום פנוי
המגזר הערבי בישראל - 41
תאריך פתיחה: 22/11/2020   תאריך סיום: 26/11/2020
הקורס יתקיים בירושלים - גבעת שאול 

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

 שעות

שכ"ל 

הערות

א-ה

08:15

16:00

5

40

600 ש"ח
פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים
מטרות הקורס: להעלות דילמות הנובעות מהמאפיינים המרכזיים של מגזר זה. ולהכיר דפוסי ההתמודדות של האזרחים הערביים בקשיים ובאתגרים המוצבים בפניהם
קורס: בוררות -80
תאריך פתיחה: 13/12/2020   תאריך סיום: 17/12/2020
הקורס יתקיים בגבעת שאול בירושלים

ימי לימוד

משעה

עד שעה

מס' מפגשים

שעות

שכ"ל

הערות

א-ה

8:15

16:00

10

40

600 ש"ח

פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים