דף הבית>>הרשמה לקורסים

בחירת קורס
*
פרטים אישיים
שם משפחה *
שם פרטי *
מס' ת.ז. (9 ספרות) *
המען הפרטי *
טלפון בבית
נייד *
השכלה
תנאי קבלה לקורס 12 שנות לימוד ומעלה
פרטים על מקום עבודה נוכחי
שם המוסד/מפעל *
מען *
טלפון *
פקס
דואר אלקטרוני *
הגדרת תפקיד
תפקיד ניהולי

עמידה בדרישות הקורס, תנאי לקבלת תעודה/אישור השתתפות

להכרה לגמול השתלמות: סעיף זה מיועד לקורסים המוכרים לגמול השתלמות בלבד
על המועמד לקבל אישור מראש מהסתדרות לה את/ה שייך (הגוף המאשר גמול), שהקורס רלוונטי לעיסוקך (האישור הוא אישי למשתתף/ת ולא למכון תמר).
המועמד מצהיר שאינו לומד בחפיפה (באותם ימים ושעות) בקורס אחר.
קורס מוכר לגמול השתלמות בתנאי שמשך הקורס 40 שעות לפחות.
ידוע לי שיש חובת נוכחות של 2/3 במהלך השיעור. ללא נוכחות זו המכון יאלץ לפזר את הכיתה ולהשלים השיעור במועד אחר.
דמי רישום בקורסים לגמול השתלמות 50 ש"ח בלבד.
פתיחת הקורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים.
במידה ו“מכון תמר“ יבטל את הקורס דמי הרישום יוחזרו במלואם.

ביטולים: (בקורסים לגמול השתלמות בלבד)
1. הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד. - דמי רישום אינם מוחזרים.
2. במקרה של הודעת ביטול שתתקבל פחות משבעה ימים לפני מועד פתיחת הקורס - יחויב התלמיד/ה בתשלום מלא של שכר הלימוד.
3. במקרה של ביטול הקורס ע"י "מכון תמר" יוחזרו דמי הלימוד ודמי הרישום במלואם.

"מכון תמר" שומר לעצמו את הזכות לשנות כללים ותקנות כתובים, כולל דמי לימוד.

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קבלתי מידע על הקורס ואני עומד/ת בתנאי הקבלה וכי ידועים לי נוהלי ההרשמה וביטולה כפי שמופיעים בשאלון זה.
אני מתחייב/ת לקיים את תקנון "מכון תמר" לרבות אלו שתקבענה במהלך הלימודים.

הכרטיס יחוייב ע"י "מכון תמר" יום לפני פתיחת הקורס.